Get Adobe Flash player

Program Mobilność osób z niepełnosprawnością z pakietu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność! ma ułatwić transport osób z najcięższymi niepełnosprawnościami.
Udzielamy pomocy finansowej przy zakupie nowego lub używanego samochodu. Mowa o samochodach osobowych dostosowanych do potrzeb kierowcy lub pasażera ze znacznym
stopniem niepełnosprawności, który porusza się na wózku. Pojazd musi umożliwiać zajęcie miejsca kierowcy lub pasażera bez konieczności przesiadania się z wózka.

Program kierujemy do osób z niepełnosprawnością uniemożliwiającą poruszanie się bez użycia wózka, które nie są w stanie samodzielnie przesiąść się z wózka na siedzenie
samochodu.

17 lipca Rada Nadzorcza PFRON wprowadziła bardzo ważne zmiany do programu:

Nabór wniosków rozpoczyna się 1 sierpnia o godz. 10.00,

Odejście od systemu kolejności zgłoszeń na rzecz listy rankingowej i systemu punktowego preferowane osoby w wieku 4-65 lat oraz rodziny, w których jest więcej osób spełniających warunki udziału w programie,

Preferowane mogą być też osoby w wieku powyżej 65 lat, jeśli są osobami zatrudnionymi lub prowadzącymi działalność gospodarczą,

W ciągu 5 lat od zawarcia umowy na dofinansowanie auta, PFRON może skontrolować beneficjenta,

Z dofinansowania nie może skorzystać osoba, która została umieszczona w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-
opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich.

Link do programu - kliknij

Nabór wniosków
Przypominamy, że wnioski składa się przez Internet, w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

https://sow.pfron.org.pl/

Aby złożyć wniosek należy posiadać podpis kwalifikowany lub profil zaufany oraz adres e-mail. Założenie profilu zaufanego jest bardzo proste i jest możliwe za pomocą
bankowości elektronicznej lub na stronie rządowej pod adresem
www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Wysokość dofinansowania
Wysokość dofinansowania jest uzależniona od ceny zakupu dostosowanego samochodu osobowego. Samochody osobowe dofinansujemy (poniższe wartości dofinansowania
mogą się kumulować) w następującej wysokości:

1. dla samochodów dostosowanych do ich prowadzenia przez osobę niepełnosprawną:

do kwoty 150.000,00 zł - 80% ceny samochodu,

nadwyżka ponad kwotę 150.000,00 zł do kwoty 250.000,00 zł - 50%,

nadwyżka ponad kwotę 250.000,00 zł do kwoty 300.000,00 zł - 30%,

nadwyżka ponad kwotę 300.000,00 zł - 0%;

2. dla samochodów dostosowanych do podróży osoby z niepełnosprawnością jako pasażerem:

do kwoty 130.000,00 zł - 85% ceny samochodu,

nadwyżka ponad kwotę 130.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł - 50%,

nadwyżka ponad kwotę 200.000,00 zł do kwoty

 

SAM MOB