Get Adobe Flash player

Zgłoszenia do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

 flaga

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”, finansowanego z Funduszu  Solidarnościowego dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W związku z planowanym przystąpieniem Gminy Nowogród Bobrzański do tego programu  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  prosi o zgłaszanie się osób chętnych do objęcia usługą asystenta osobistego.

Zgłoszeń do programu można dokonywać w dniach od 23 do sierpnia 2023 do 8 września 2023 r. do godziny 15:00 w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Dąbrowskiego 12 w godzinach 7:00-15:00 lub telefonicznie nr 68 3276843; 571 310 858.

 

Regulamin dostępny na stronie: link

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024