Get Adobe Flash player


PRZEMOC W RODZINIE
– każde zachowanie skierowane wobec osoby bliskiej, którego celem jest utrzymanie nad nią kontroli i władzy. Przemoc w rodzinie to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciwko członkowi rodziny naruszające jego godność oraz podstawowe prawa i wolności, powodujące cierpienie i szkody.

RODZAJE PRZEMOCY:

Przemoc fizyczna – wszelkiego rodzaju bezpośrednie działanie z użyciem siły, którego rezultatem jest nieprzypadkowe zranienie np. Popychanie, obezwładnienie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, otwartą ręką, pięścią lub przedmiotami, oblewanie wrzątkiem lub substancjami żrącymi, użycie broni, itp.

Przemoc psychiczna – to działanie prowadzące do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej osoby, np.: wyśmiewanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzenie, narzucanie własnych poglądów, ciągłe krytykowanie, kontrolowanie, ograniczanie kontaktów, stosowanie gróźb, szantażowanie.

Przemoc seksualna – to wymuszanie różnego rodzaju niechcianych zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, np. nieakceptowane pieszczoty, praktyki seksualne, seks z osobami trzecimi, sadystyczne formy współżycia, krytykowanie zachowań seksualnych.

Przemoc ekonomiczna – jest to działanie mające na celu całkowicie uzależnienie finansowe ofiary od sprawcy, np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb rodziny, okradanie, zaciąganie kredytów i zmuszanie do zaciągnięcia pożyczek wbrew woli małżonka.

Zaniedbanie – niezaspokajanie podstawowych potrzeb emocjonalnych i fizycznych dziecka, odrzucenie emocjonalne, brak zainteresowania jego rozwojem, stanem zdrowia, higieną, właściwym odżywianiem i ubieraniem. Może dotyczyć osób starszych i niepełnosprawnych.

W celu powstrzymania aktów przemocy w rodzinie ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie wprowadzony został obowiązek tworzenia w każdej gminie Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W dniu 27.05.2011r. Zarządzeniem Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego powołany został Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Nowogrodzie Bobrzańskim.

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY - zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na  celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia  pomocy w środowisku lokalnym,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie, w ramach Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie działają Grupy Robocze.

 

W skład  Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Nowogrodzie Bobrzańskim wchodzą  przedstawiciele:

1)  Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim,

2)  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

3)  Posterunku Policji w Nowogrodzie Bobrzańskim,

4)  Oświaty,

5)  Ochrony zdrowia,

6)  Sądu Rejonowego w Zielonej Górze,

7)  lokalnych organizacji pozarządowych.

 

KONTAKT:

                  Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

                  ul. Ogrodowa 9

                  66-010 Nowogród Bobrzański

                  tel. 68 327 68 43; kom. 534 546 877

                  email – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.