Get Adobe Flash player

„Opaski bezpieczeństwa”

 

          Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim, w związku z realizacją Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej - „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 informuje, iż dysponuje jeszcze wolnymi „opaskami bezpieczeństwa”.

Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych  przez zwiększanie dostępu do  tzw. „opieki na odległość”.

W ramach Programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostaje zapewniony  dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” posiadających tylko jeden przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS, wyposażony w następujące funkcje

  • detektor upadku,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa jest połączona z usługą operatora pomocy - w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.
Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

Program realizowany będzie do 31.12.2023r.
Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Programie proszone są o kontakt pod numerem telefonu 574 945 736.