Get Adobe Flash player

 


ŚWIADCZENIA RODZINNE

 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/


DODATEK MIESZKANIOWY

  - Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
  - Deklaracja o wysokości dochodów;
  - Zaświadczenie o wysokości dochodu.


KARTA DUŻEJ RODZINY

WYMAGANE DOKUMENTY DO UBIEGANIA SIĘ O KARTĘ DUŻEJ RODZINY.
 
DODATEK ENERGETYCZNY

   - Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego.

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/


ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE

 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/


ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

SPECJALNY ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/POMOC SPOŁECZNA

   - PODANIE O UDZIELENIE POMOCY;
   - ZAŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA.


PROGRAM - "ZA ŻYCIEM"

   - WZÓR WNIOSKU;
   - WZÓR ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO.

 

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

 

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

 PROGRAM - "DOBRY START"

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie