Get Adobe Flash player

OGŁOSZENIE

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, że w ramach Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 Gmina Nowogród Bobrzański otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na realizację w/w programu.

Głównym celem Programu jest zapewnienie dostępności do usług asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Realizację programu zaplanowano w okresie do grudnia 2022.

W ramach planowanego zadania przewiduje się objęcie usługami asystenta 26 osób niepełnosprawnych.

Realizacja Programu zakłada poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia, oraz pomocy adekwatnej do potrzeb, umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

 

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego : 746.061,00 zł.

 

Dodatkowe informacja w załaczniku - link