Get Adobe Flash player

Korpus Wsparcia Seniorów – nowy program na 2022 rok

            Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, że planuje przystąpić do realizacji Modułu II  Programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022,

Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych  przez zwiększanie dostępu do  tzw. „opieki na odległość”.

W ramach Programu Seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zakupiona  tzw. „opaska bezpieczeństwa” wyposażona w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski,
  • lokalizator GPS,
  • funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
  • funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy - w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.


Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika
ośrodka pomocy społecznej lub wezwać służby ratunkowe.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

Zainteresowani Seniorzy, w pierwszej kolejności osoby samotne i samotnie zamieszkujące, prosimy o kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej pod numerem telefonu (68) 327 68 43 lub 571 310 855   do dnia 9 lutego 2022 r.