Get Adobe Flash player

FEPŻ_RP_UE_RGB-1.jpg

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

        Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje o możliwości skorzystania z pomocy żywnościowej w ramach wdrażanego nowego Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową (FEPŻ) 2021-2027. 

Osoby zainteresowane oraz spełniające kryteria dochodowe proszone są o zgłaszanie się do M-GOPS w

Nowogrodzie Bobrzańskim przy ulicy Pocztowej 7 oraz Dąbrowskiego 12, w celu wypełnienia dokumentów kwalifikujących do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska podjęła decyzję zatwierdzającą Program  
Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej: FEPŻ), który będzie wdrażany w Polsce z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznej Plus (EFS+) do końca 2029r.

FEPŻ stanowi kontynuację Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ). Program opiera się na zapewnieniu osobom  najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia społecznego – tzw. działaniach towarzyszących. 

 

Do pomocy żywnościowej w ramach FEPŻ uprawnia:

- dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj. 1.823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, 1.410,00 zł w przypadku osoby w rodzinie,

- przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy.

Za kwalifikowanie odbiorców do udziału w programie odpowiada M-GOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim poprzez wydawanie skierowań osobom uprawnionym.

 

W dniu 8 września 2023 r. opublikowane zostały Wytyczne Instytucji Zarządzającej (MRiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów-organizacji partnerskich dotyczące działań realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021–2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023 , dokument stanowiący podstawę realizacji pierwszej edycji FEPŻ, zgodnie z którym pomoc żywnościowa będzie udzielana odbiorcom końcowym w planowanym okresie od grudnia 2023 r. do października 2024 r.

Uprawnione osoby będą kierowane po odbiór żywności do Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, 65-409 Zielona Góra, ul. Stefana Moniuszki 35.

Link do strony internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dedykowanej dla Programu, w celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat FEPŻ.

https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027