Get Adobe Flash player

Powiat Zielonogórski oraz Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM z Zielonej Góry serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców do prowadzonych w 2024 r. punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Punkty te zlokalizowane są w sześciu miejscowościach na terenie powiatu: Bojadłach, Czerwieńsku, Droszkowie, Kargowej, Sulechowie oraz Trzebiechowie.

Szczegółowy harmonogram pracy poszczególnych punktów jest dostępny na załączonym plakacie oraz ulotce informacyjnej.

Nieodpłatne wsparcie przysługuje osobom, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Przed uzyskaniem nieodpłatnych świadczeń należy złożyć pisemne oświadczenie w powyższym zakresie.

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.

Dla kogo?

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osoba korzystająca z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dodatkowo składa oświadczenie o niezatrudnianiu innych osób w ciągu ostatniego roku. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Zakres wsparcia

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
  • nieodpłatną mediację, lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Jak skorzystać?

Na porady obowiązują zapisy:

■ na stronie internetowej: zapisy-np.ms.gov.pl

■ e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

■ telefonicznie pod numerem: 68 45 35 201

/ zapisy: poniedziałek: 730-1600, wtorek-czwartek: 730-1530, piątek: 730-1500 /

Dyżury telefoniczne - tel. 572 660 310

 

■ Infolinia o tematyce ogólnoprawnej

– każdy 3. piątek miesiąca od 1300 - 1700

■ Infolinia dot. mediacji i polubownego rozwiązywania sporów –

każdy 4. piątek miesiąca od 1300 - 1500

■ Infolinia dot. problematyki nadmiernego zadłużenia

– każdy 4. piątek miesiąca od 1500 - 1700

Porady korespondencyjne:

 

■ e-mailowo na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

■ pocztą tradycyjną - na adres:

Stowarzyszenie CIVIS SUM, al. Niepodległości 7a/5, 65- 048 Zielona Góra

 

Zapraszamy!

 

Ulotka nieodpłatna pomoc - pobierz