Get Adobe Flash player

       Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, że przystąpił do realizacji Modułu II  Programu ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

W ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” – na rok 2024 Gmina Nowogród Bobrzański otrzymała dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację w/w programu.

 

Dofinansowanie wynosi 14.400,00 zł. Realizację programu zaplanowano w okresie do grudnia 2024 roku.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz Seniorów w wieku 65 lat i więcej. Seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia - przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem moduł II.

 

Moduł II Programu ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcia gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

W ramach Programu  35  Seniorom z terenu gminy, w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

 

Opaska bezpieczeństwa jest połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko Seniorom, ale także jego rodzinie. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy Seniorowi.

 

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Nowogród Bobrzański do kontaktu z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie pod numerem telefonu 571 310 858 lub 68 327 68 43.

Plakat na 2024