Get Adobe Flash player

Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze prowadzi rekrutację do VIII edycji projektu

„Lepsze jutro II”

To propozycja  szkoleń zawodowych w czterech specjalnościach:

  • Pracownik sklepowy
  • Pracownik budowlany (z możliwością zdobycia uprawnień na wózki widłowe)
  • Opiekun środowiskowy (z językiem niemieckim)
  • Pracownik fizyczny (szkolenie realizowane przez partnera projektu – Zielonogórski Klub Jeździecki z siedzibą w Przylepie adresowane do osób z niepełnosprawnościami)

Ze wsparcia mogą skorzystać osoby w wieku aktywności zawodowej, które są długotrwale bezrobotne (zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy co najmniej przez 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat), korzystające z pomocy społecznej, uzależnione, zwolnione z zakładów karnych, bezdomne, a także osoby z niepełnosprawnościami.

W projekcie mogą również brać udział uchodźcy z Ukrainy – posiadający status UKR.

Szkolenie trwa 6 miesięcy i składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to zajęcia społeczne prowadzone przez specjalistów (pracownik socjalny, doradca zawodowy, psycholog, terapeuta, coach, informatyk)  i zajęcia teoretyczne z instruktorem zawodu. Etap drugi to praktyki zawodowe w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Uczestnicy otrzymują co miesiąc wsparcie materialne w kwocie ok.  2700 zł netto, posiłki w każdym dniu uczestnictwa w zajęciach, bezpłatne badania lekarskie, szkolenie BHP, zwrot kosztów dojazdu oraz odzież roboczą. Dla osób najbardziej zaangażowanych przewidziano bony szkoleniowe w postaci dodatkowych kursów np. na wózki widłowe.

Rekrutacja i nabór trwa ! Kursy rozpoczynają z dniem 01.09.2022 roku.  Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod nr tel. +48 68 455 36 74 lub 455 36 73 , na stronie internetowej http://www.cis.zielonagora.pl lub w siedzibie CIS przy ul. Staszica 4 w Zielonej Górze.

Plakat 2022 ljII