Get Adobe Flash player

OGŁOSZENIE

           Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, że w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” – na rok 2022 Gmina Nowogród Bobrzański otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację w/w programu .

Wspierajseniora.jpgWspierajsenioraq.jpg

 

 

 

Dofinansowanie wynosi 82.600,00 zł. Realizację programu zaplanowano w okresie do grudnia 2022 roku.

Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz Seniorów w wieku 65 lat i więcej,  Seniorów niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia - przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

Moduł I  Programu zakłada:

  • Wsparcie społeczne,
  • Ułatwienie dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej,
  • Wsparcie psychologiczne,
  • Wsparcie w czynnościach dnia codziennego.

Mechanizm udzielania pomocy w ramach Modułu I programu:


Krok 1. Senior, decydując się na skorzystanie z pomocy przez wybór formy wsparcia
określonej w programie, zgłasza się przez ogólnopolską infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej

Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przez infolinię przekazuje prośbę o pomoc do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania Seniora ośrodka pomocy społecznej.
Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej ustala z seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby.

Krok 4. Pracownik ośrodka pomocy społecznej po odbytej wizycie, określi szczegółowy zakres i terminy świadczenia usługi wsparcia.

Moduł II Programu ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

W ramach Programu  60  Seniorom z terenu gminy, w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa”.

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z całodobowym Centrum monitoringu, co daje poczucie bezpieczeństwa nie tylko Seniorom, ale także jego rodzinie. W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia życia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się z dyspozytorem (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka), który podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy Seniorowi.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców gminy Nowogród Bobrzański do kontaktu z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu zgłaszania potrzeb w przedmiotowym zakresie tel. 571 310 858 lub 68 3276843.

 

PLAKAT do pobrania - link