Get Adobe Flash player
 
 
 
 

I N F O R M A C J A

 

Dnia 11 września 2019r. (środa) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim czynny będzie w godzinach od 7.00 do 11.00.

Powodem skrócenia czasu pracy jest szkolenie pracowników Ośrodka.

W przypadku pilnej potrzeby prosimy o kontakt pod nr tel. 571 310 858

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 
 
 

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM NA ROK SZKOLNY 2019/2020 PRZYJMOWANE BĘDĄ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU
POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM
W DNIACH:
OD 1 DO 16 WRZEŚNIA 2019 r.

• w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych do 15 października 2019 r.,
• w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do 17 lutego 2020 r.;

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:
● uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

● wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.


Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł (netto)
Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium szkolnego jest:
• złożenie wniosku o przyznanie pomocy materialnej,
• dołączenie do wniosku stosownych oświadczeń, zaświadczeń o uzyskanych dochodach przez poszczególnych członków wspólnego gospodarstwa domowego z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku (tj. SIERPNIA 2019 r.),

 

Druk wniosku wraz załącznikami dostępny będzie w:
Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Ogrodowej 9 lub w linku poniżej.

 

Wniosek o stypendium szkolne.

 
 
 

I N F O R M A C J A

    

     Uprzejmie informujemy, iż Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim w związku z rozpoczętym od 01 sierpnia 2019 roku terminem składania wniosków o świadczenia na okres zasiłkowy 2019/2020

 

będzie czynny w dniu 10 sierpnia 2019 r. (sobota) oraz w dniu 14 września 2019 roku (sobota) od godz. 9.00 do godz. 13.00.

 
 
 

OGŁOSZENIE

 

     Bezpłatne dyżury w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Ogrodowej 9.

 

     Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych porad psychologa w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Ogrodowej 9.

 

     Porad psycholog udziela trzy razy w miesiącu w godzinach od 16:00 do 19:00 po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny wizyty w tut. Ośrodku.

 

OGŁOSZENIE !!!!

 

W związku z uruchomieniem na naszej stronie internetowej nowej zakładki :
„DOBRA POMOC SĄSIEDZKA”


informujemy, że osoby, które chcą oddać niepotrzebne, ale mogące posłużyć jeszcze innym rzeczy tj:
MEBLE, SPRZĘT AGD I RTV


proszone są o przekazanie informacji do Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim pod numerami telefonu:
pracownicy socjalni : 68 327 6843 lub 571 310 858

 

Jednocześnie informujemy, że osoby potrzebujące mogą również zwrócić się do tut. Ośrodka i przekazać informację o potrzebnych im rzeczach.

 

Wszystkich chętnych zapraszamy do korzystania z tej możliwości. 

 
 
      Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - główny księgowa(y).

Informacja o wyniku naboru
 
 
      Zawiadomienie o wyborze oferty na obsługę prawną

Informacja o wyborze oferty
 
 
 
     Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim zaprasza do składania ofert na obsługę prawną.

 

Zaproszenie do składania ofert

 
 
 

     Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny(a) księgowy(a).

 

Informacje o naborze

 
 
Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - księgowa(y).

Informacja o wyniku naboru
 
 
 
Unieważnienie naboru na stanowisko urzędnicze w M-GOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Unieważnienie naboru
 
 
 
Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń rodzinnych.

Informacja o wyniku naboru
 
 
 

ZMIANA GODZIN PRACY

 

MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM

    

     Uprzejmie informujemy, że z dniem 02 stycznia 2019 roku zostają zmienione godziny pracy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim.

 

Ośrodek będzie pracował w następujących godzinach:

 

poniedziałek - od godz. 7:00 do godz. 16:00

wtorek – czwartek - od godz. 7:00 do godz. 15:00

piątek – od godz. 7:00 do godz. 14:00

 

I N F O R M A C J A

 

Informujemy, iż Miejsko – Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim

w dniu 31 grudnia 2018 r. (poniedziałek) będzie czynny do godz. 13:30.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 
 
 

     Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny(a) księgowy(a)

 

Informacje o naborze

 
 

     Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń rodzinnych.

 

Informacje o naborze

 

 

     Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – księgowa(y).

 

Informacje o naborze

 
 

I N F O R M A C J A

Informujemy, iż Miejsko – Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim

w dniu 24 grudnia 2018 r. (poniedziałek) będzie nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

 
 
 

I N F O R M A C J A

 

Informujemy, iż Miejsko – Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim

w dniu 21.11.2018 r. (tj. w środę) będzie czynny do godz. 13:00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

 
 
 
Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko Asystent rodziny.

Informacja o wynikach naboru
 
 
    Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim ogłasza ponowny nabór kandydatów stanowisko Asystent rodziny.
 
 
 
 

I N F O R M A C J A

 

     Uprzejmie informujemy, że w miesiącu sierpniu i wrześniu 2018 r. zostają zmienione godziny pracy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim.

     Ośrodek w każdy poniedziałek będzie pracował w godzinach od 7:30 do 17:00 w związku z rozpoczętym od 1 sierpnia 2018 r. terminem składania wniosków o świadczenia na okres zasiłkowy 2018/2019.

     Jednocześnie informujemy, iż tut. Ośrodek będzie czynny w dniu 11 sierpnia 2018 r. (sobota) oraz w dniu 15 września 2018 roku (sobota) od godz. 9.00 do godz. 13.00.

 
 
 
    Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim ogłasza nabór kandydatów stanowisko Asystent rodziny.
 
 
 

BURMISTRZ NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO I KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM

     uprzejmie informują, iż jednostką odpowiedzialną za realizację rządowego programu „Dobry start” w zakresie realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” na terenie Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański jest Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Ogrodowa 9.

     Przyjmowanie wniosków Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim rozpocznie zgodnie z ww. rozporządzeniem tj.: od dnia 01 sierpnia 2018 roku, w przypadku wniosków składanych drogą  elektroniczną od 01 lipca 2018 roku do dnia 30 listopada 2018 roku.

Wnioski, które wpłyną przed tą datą nie będą rozpatrywane.


Wnioski na świadczenie będzie można pobierać oraz składać w siedzibie głównej Ośrodka.

Wnioski będzie można również składać za pośrednictwem: Poczty Polskiej oraz przez Internet (za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia oraz bankowości elektronicznej).

Na stronie internetowej Ośrodka www.mgopsnb.pl znajduje się wzór wniosku oraz ulotka „Dobry start”.

     Jednocześnie informujemy, iż w Wydziale Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. uruchomiona została dla mieszkańców naszego województwa infolinia Programu – „Dobry start”.

Nr infolinii: 95 7115-500.

Infolinia będzie działać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00, do 31 sierpnia 2018 roku.

 
 
 
I N F O R M A C J A

Informujemy, iż Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nowogrodzie Bobrzańskim
w dniu 22 maja 2018 r. (wtorek) będzie czynny do godz. 13:00.
W nagłych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 694-708-176.
Za utrudnienia przepraszamy.
 
 
 
 I N F O R M A C J A

Informujemy, iż Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim
w dniu 19 marca 2018 r. (poniedziałek) będzie czynny do godz. 15:30.I N F O R M A C J A

Informujemy, iż Miejsko – Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim
w dniu 30 marca 2018 r. będzie nieczynny.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
 
 
 
Ogłoszenie wyniku naboru na stanowisko urzędnicze

Informacja o wynikach naboru
 
 
Zawiadomienie o wyborze oferty na obsługę prawną

Informacja o wyborze oferty
 
 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim zaprasza do składania ofert na obsługę prawną.

 

Zaproszenie do składania ofert.
Wzór oferty.

 
 
    Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. świadczeń wychowawczych.