Get Adobe Flash player

 

 

Świadczenia Wychowawcze

     Procedura uzyskania świadczenia wychowawczego zawarta jest w dokumencie: Karta usług świadczeń wychowawczych.

 

Harmonogram wypłat świadczenia wychowawczego na okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.

 

 Lp.

Miesiąc, którego dotyczy wypłata

Termin wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych miesiącach

1.

Październik 2017 r.

24.10.2017 r.

2.

Listopad 2017 r.

28.11.2017 r.

3.

Grudzień 2017 r.

20.12.2017 r.

4.

Styczeń 2018 r.

23.01.2018 r.

5.

Luty 2018 r.

27.02.2018 r.

6.

Marzec 2018 r.

27.03.2018 r.

7.

Kwiecień 2018 r.

24.04.2018 r.

8.

Maj 2018 r.

22.05.2018 r.

9.

Czerwiec 2018 r.

26.06.2018 r.

10.

Lipiec 2018 r.

24.07.2018 r.

11.

Sierpień 2018 r.

28.08.2018 r.

12

Wrzesień 2018 r.

25.09.2018 r.