Get Adobe Flash player

 

 

Świadczenia Wychowawcze

     Procedura uzyskania świadczenia wychowawczego zawarta jest w dokumencie: Karta usług świadczeń wychowawczych.

 

Harmonogram wypłat świadczenia wychowawczego na okres od 01.10.2019 r. do 31.05.2021 r.

 

 Lp.

Miesiąc, którego dotyczy wypłata

Termin wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych miesiącach

1.

Październik 2019 r.

22.10.2019 r.

2.

Listopad 2019 r.

26.11.2019 r.

3.

Grudzień 2019 r.

19.12.2019 r.

4.

Styczeń 2020 r.

28.01.2020 r.

5.

Luty 2020 r.

25.02.2020 r.

6.

Marzec 2020 r.

24.03.2020 r.

7.

Kwiecień 2020 r.

28.04.2020 r.

8.

Maj 2020 r.

26.05.2020 r.

9.

Czerwiec 2020 r.

23.06.2020 r.

10.

Lipiec 2020 r.

28.07.2020 r.

11.

Sierpień 2020 r.

25.08.2020 r.

12

Wrzesień 2020 r.

22.09.2020 r.

13 Październik 2020 r. 27.10.2020 r.
14 Listopad 2020 r. 24.11.2020 r.
15 Grudzień 2020 r. 17.12.2020 r.
16 Styczeń 2021 r. 26.01.2021 r.
17 Luty 2021 r. 23.02.2021 r.
18 Marzec 2021 r. 23.03.2021 r.
19 Kwiecień 2021 r. 27.04.2021 r.
20 Maj 2021 r. 25.05.2021 r.