Get Adobe Flash player

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

o przetwarzaniu danych osobowych

dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Nowogrodzie Bobrzańskim

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, iż:

 

1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Ogrodowa 9, 66-010 Nowogród Bobrzański, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., strona www: www.mgopsnb.pl, tel. 68 327 68 43; 68 327 65 22, tel. kom. 505 911 074.

 

2) Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Jarosław Sak, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub bezpośrednio: Inspektor Ochrony Danych z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Nowogrodzie Bobrzańskim ul. Słowackiego 11, pokój nr 11, tel.  (68) 329-09-62 wew. 130 – w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych;

 

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia oraz wypełnieniem obowiązków wynikających z Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c oraz art. 9 ust. 2 lit. b RODO, Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych;

 

4)   Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego w pkt 3), w związku z zapisami: Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt;

 

5)   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów (operatorzy pocztowi, banki, ZUS);

 

6)  Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z Kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie dobrowolne i umożliwi nawiązanie i realizację zatrudnienia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim. W przypadku ich niepodania Pani/Pana zatrudnienie nie będzie możliwe;

 

7)    Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

a)  żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,

 

b)  sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO,

 

c)  ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów;

 

8)  Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe (jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana/Pani zgody przed jej wycofaniem;

 

9)   Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie;

 

10)  Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie prawa do przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie;

 

11)  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu;

 

12)  Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej;

 

13)  Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

 

Kierownik MGOPS

w Nowogrodzie Bobrzańskim