Get Adobe Flash player

ministerstwo_Rodziny.jpg

 

 OGŁOSZENIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, że w ramach Programu Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 Gmina Nowogród Bobrzański otrzymała dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego na realizację w/w programu.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Realizację programu zaplanowano w okresie do grudnia 2022.

W ramach planowanego zadania przewiduje się świadczenie usługi opieki wytchnieniowej 7 osobom niepełnosprawnym.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego wynosi 67.536,00 zł.

Dodatkowe informacje w załączniku - link