Get Adobe Flash playerProjekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 PROJEKT SYSTEMOWY W ROKU 2012

 

„Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego”

     Zimowy chłód przedostaje się przez okna, za nimi jeszcze złote liście rozwiewają się po ulicach Nowogrodu Bobrzańskiego, młodzież pisze już pierwsze egzaminy, okupując szkole ławy, nasi beneficjenci mogą pochwalić się pierwszymi certyfikatami zaświadczającymi ukończeniu kolejnego etapu projektu systemowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Poddziałanie 7.1.1 POKL „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego”.

     W drugim i trzecim kwartale kontynuowane były zajęcia rozpoczęte w kwietniu 2012 oraz wprowadzone, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych uczestników, nowe instrumenty aktywizacji społecznej.

Gospodarowanie budżetem domowym i czasem

     Zajęcia odbywały 12.07.2012 r. – 10.08.2012 r. w wymiarze 16 godzin – osobą prowadzącą była Manuela Piątkowska. Łącznie odbyło się 40 godzin zajęć. W dniu 10.08.2012 r. z udziałem kierownik Agnieszki Bandiak, nastąpiło uroczyste rozdanie certyfikatów ukończenia zajęć. Beneficjenci byli bardzo zadowoleni z jakości zajęć, 100% osób uznało, że podczas spotkań panowała dobra atmosfera sprzyjająca otwartej komunikacji i współpracy.

Warsztaty animacyjno - integracyjne

     Zajęcia cieszyły się szczególnym zainteresowaniem, ich skutki są już widoczne, nasi beneficjenci są bardzo zintegrowani, chętnie mówią o planach na przyszłość, marzeniach, potrzebach osobistych. Ponadto również wszyscy uczestnicy określili wpływ tych zajęć na poprawę kontaktów z innymi jako korzystny i motywujący do dalszej pracy nad własnym rozwojem osobistym i zawodowym.

     Zajęcia animacyjno - integracyjne z psychologiem obywały się w terminie 05.07.2012 r.- 27.09.2012 r. w wymiarze 23 h, łącznie odbyło się 40 godzin zajęć. Ich uwieńczeniem była możliwość wypełnienia testów psychologicznych, które po opracowaniu przez psychologa, Mateusza Wyderkę, stanowiły bezcenną informację zarówno dla zainteresowanych, jak i dla doradcy zawodowego. Oczywiście nie obyło się bez certyfikatów zaświadczających o udziale w tego typu rozwoju osobistym.Dbanie o siebie z elementami higieny osobistej

     Tu nasi uczestnicy przechodzili metamorfozy, był manicure, wizaż, fryzjer, mnóstwo zabawy i nawiązane przyjaźnie. Zajęcia w dużej mierze wpłynęły na podniesienie poczucia wartości i własnej samooceny. A przy tym dawały możliwość relaksu, radości i zajęcia się jedynie sobą.

     Zajęcia „Dbanie o siebie z elementami higieny osobistej” odbywały się w terminie 04.07.2012 r. – 18.07.2012 r. w wymiarze 10 h Łączna ilość to 32 godziny – zajęcia prowadziła Justyna Sońta. Zakończyły się uroczystym wręczeniem dyplomów uczestnictwa i zaświadczeniem o nabytej wiedzy. Gościem ostatnich zajęć była Beata Piasny, trener ds coachingu. Zadowolenie z jakości zajęć i prowadzącego wyniosło 100%!

Dekorowanie, zdobienie i podstawy szycia

     Zajęcia odbywały się od 26.07.2012 r. do 13.09.2012 r. w wymiarze 12 godzin h – zaplanowana jest kontynuacja zajęć do grudnia 2012 r. Łączna ilość to 64 godziny zajęć.

     Nasi beneficjenci mieli możliwość zapoznania się z postawami szycia (niektórzy są już ekspertami!).  Za ciekawe i przydatne uznali układanie wieńców, tworzenie kart okolicznościowych. Przed naszymi uczestnikami jeszcze kilka interesujących niespodzianek.

 

Zgodnie z zapowiedziami, od września 2012 r., cyklicznie, wprowadziliśmy nowe zajęcia zwiększające kompetencje i umiejętności naszych beneficjentów oraz pozwalające na poznanie swoich możliwości:

Zajęcia kompetencji rodzicielskich

     Celem zajęć jest wzbogacenie beneficjentów o wiedzę z zakresu umiejętności wychowawczych, zasad budowania kontaktu i dobrych relacji z dziećmi, radzenia sobie z agresją, stresem i bezradnością. Te działanie, jako jedno z wielu, ma wpłynąć na wzrost kompetencji wychowawczych uczestników. Zajęcia rozpoczęły się we wrześniu 2012 r. Oparte są na metodach opisanych przez Thomasa Gordona w „Wychowaniu bez porażek”, czyli:

- jak mówić, żeby dzieci słuchały, jak słuchać, żeby dzieci mówiły,

- bawię się z moim dzieckiem,

- rodzinne rytuały.

     Łączna ilość zajęć to 25 godzin, zajęcia prowadzone są przez Jadwigę Słapczyńską i Justynę Świątek, zakończenie zajęć planowane jest w grudniu 2012 r.

     W ramach zajęć w dniu 20.10.2012 r., w sobotę w godzinach od 9.00- 16.30 zorganizowany został wyjazd integracyjno – edukacyjny: Z WIZYTĄ W „SZKOLE POD STRZECHĄ” w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli. W wyjeździe brało łącznie udział 40 osób.

      Głównym założeniem wyjazdu było nabycie umiejętności spędzania czasu wolnego z dziećmi – plenerowe zajęcia rekreacyjne rodziców z dziećmi ramach zajęć z dobrego rodzicielstwa, ale również integracja beneficjentów, w tym niepełnosprawnych z osobami sprawnymi oraz turystyka, edukacja i rekreacja – poznawanie historii i kultury polskiej wsi w oparciu o treści prezentowane na ekspozycjach czasowych i stałych w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli.

W harmonogramie wyjazdu zawarte były działania:

 1. Dla dzieci– PRZEJŚCIE ŚCIEŻKĄ EDUKACYJNO – ZABAWOWĄ pt. „Złam szyfr ukrytych zwierząt w skansenie”, oprowadzała adiunkt mgr Elżbieta Sokołowska;
 2. Dla dorosłych- zwiedzanie Muzeum Etnograficznego (poznawanie zbiorów z zakresu budownictwa drewnianego, wyposażenia wnętrz zabytkowych obiektów mieszkalnych i gospodarczych i warsztatów rzemieślniczych. Zapoznanie z trójczłonową wystawą czasową „WIELOKULTUROWOŚĆ REGIONU LUBUSKIEGO, ARTEFAKTY KULTURY LUYDOWEJ”: „Maszyny Rolnicze – skok cywilizacyjny XIX w.”, „Archaiczne Narzędzia i Uprawy”, „Dawny Transport Wiejski”, „Marc Chagall - Litografie do Biblii” – grupa oprowadzana była przez etnografa - St. Kustosz mgr Irenę Soppa;
 3. Słodki poczęstunek w urokliwym Olchowym Gościńcu;
 4. Zapoznanie się z ekspozycją „Od Sahary Atlantyku. Kultury Afryki Zachodniej” oraz udział dorosłych i dzieci w interaktywnej inscenizacji do baśni M. Konopnickiej „JAK TO ZE LNEM BYŁO” (zajęcia prowadziła aktorka M. Wower z udziałem prządki Janiny Królak)
 5. Ognisko, gry, konkursy, zabawy w Zagrodzie Bukowińskiej, gdzie rodzice wraz z dziećmi pod okiem pedagogów mogli mierzyć się w konkurencjach, korzystali z umiejętności szycia i dekorowania tworząc szykowne stroje dla pociech, uczestniczyli w zabawach i tańcach.

Zapraszamy do galerii zdjęć!

   Zajęcia z podstaw obsługi komputera

     Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych beneficjentów od września 2012 r. wprowadzony został instrument aktywizacji społecznej „Zajęcia z podstaw obsługi komputera”.

Zakres materiału podczas zajęć został podzielony na trzy części:

1. nauka podstawowych umiejętności takich jak: uruchamianie komputera, posługiwanie się myszką i klawiaturą. Podstawowy cel szkolenia to poznanie zasad działania komputera oraz programu operacyjnego Windows.

2. nabycie umiejętności pisania i formatowania w tym nauka redagowania dokumentów aplikacyjnych, jakie niezbędne są przy ubieganiu się o zatrudnienie.

3. nabycie umiejętności poruszania się po stronach w Internecie w tym pobieranie, zapisywanie oraz drukowanie dokumentów.

Uczestnicy projektu zdobywają takie umiejętności jak:

- uruchamianie i zamykanie komputera,

- pisanie i formatowanie tekstu,

- zapisywanie dokumentu,

- zmiana wielkości liter oraz dobór czcionki,

- tworzenie dokumentu oraz jego wydruk.

- znajomość działania Internetu, odbierania i wysyłania poczty internetowej, wiedza o zagrożeniach związanych z komunikacją w sieci internetowej.

     Dla osób, które świetnie radzą sobie z podstawowymi czynnościami związanymi z obsługą komputera zaproponowane zostały zajęcia innego typu np. kompresja danych, obsługa programów graficznych, MS EXEL dla średniozaawansowanych i inne.

     Osobą prowadzącą jest Rafał Marlikowski, planuje się 60 godzin zajęć, które zakończą się w grudniu 2012 r. uzyskaniem certyfikatów.

 Indywidualny doradca zawodowy

     Zauważono potrzebę wprowadzenia instrumentu aktywizacji społecznej- „Zajęcia z indywidualnym doradcą zawodowym” dla osób bezrobotnych. Tu nieocenione były wyniki testów psychologicznych, jakie beneficjenci wykonywali podczas zajęć animacyjno - integracyjnych. Celem zajęć było przygotowanie uczestników do poruszania się na rynku pracy oraz wzmocnienie wiary we własne siły.

Indywidualny doradca zawodowy przeprowadzał z uczestnikami działania z zakresu:

1. badanie oczekiwań oraz potrzeb szkoleniowych pod kątem zdobywania umiejętności podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

2. analiza predyspozycji, umiejętności i kompetencji zawodowych beneficjentów,

3. analiza dotychczasowej edukacji oraz doświadczenia zawodowego,

4. ustalenie preferencji dot. rodzaju i charakteru poszukiwanej pracy,

5. ustalenie luk kompetencyjnych, które utrudniają podjęcie pracy na preferowanych stanowiskach,

6. wskazanie kursów i szkoleń uzupełniających kompetencje zawodowe i osobiste,

7. wskazanie możliwych kierunków rozwoju kariery zawodowej,

8. informacja na temat regionalnego rynku pracy,

9. opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD).

     Zajęcia odbyły się w miesiącu październiku 2012 r. , oprócz zajęć w grupie każdy uczestnik miał zapewnione 3 godziny zegarowe na pracę indywidualną z doradcą zawodowym. Wynikiem zajęć było utworzenie 13 IPD.

    Jeżeli chodzi o liczbę przeprowadzonych zajęć to 29% uczestników określiło ją jako „za małą” (gdzie za mała w tym ujęciu czytana jest jako chęć udziału w większej liczbie godzin ze względu na wysoki stopień zadowolenia z udziału w zajęciach). Zajęcia prowadził Marcin Herma.

    Zajęcia zwiększające motywację i poczucie własnej wartości
 
     Zajęcia zwiększające motywację i poczucie własnej wartości wprowadzone zostały w miesiącu październiku 2012 r. Celem zajęć jest podtrzymanie wszystkich uzyskanych przez beneficjentów poprzez udział w projekcie efektów, możliwość zmierzenia się ze swoimi ograniczeniami i trudnościami w grupie zintegrowanej, dającej poczucie bezpieczeństwa. To możliwość zadania pytań, na które nie było miejsca podczas wcześniejszych zajęć, wykorzystania umiejętności, nabytych w związku z udziałem w projekcie - komunikacji, otwartości, mówienia o uczuciach, swoich osobistych potrzebach. Łzy i śmiech, ciepło i zaufanie, kobiecość, męskość- to części składowe tych zajęć…

     Ilość łącznych godzin zajęć to 24, prowadzone są przez Renatę Teodorczyk.  Zajęcia te zakończą się w grudniu 2012 r.

     v W ramach projektu nadal z rodzinami współpracuje asystent rodziny, Bożena Nawrot.  

Obszary pracy asystenta rodzinnego to przede wszystkim:

 • ·       pomoc w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych,
 • ·       pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych w rodzinie,
 • ·       pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi,
 • ·       wspieranie aktywności społecznej,
 • ·       motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • ·       pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej.

     Indywidualna pomoc służy przede wszystkim wzbudzeniu w beneficjencie wiary w swoje możliwości oraz motywowaniu do podejmowania działań do tej pory uznawanych przez niego za niemożliwe. Asystent rodziny ma za zadanie zwiększyć ich poczucie wpływu na swoje życie, podnieść samoocenę.


Zakończenie edycji projektu za 2012 r.

     Powolutku działania w ramach projektu systemowego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Poddziałanie 7.1.1 POKL „ Aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych z Nowogrodu Bobrzańskiego” chylą się ku zakończeniu obecnie trwającej edycji.

     W dniu 14.12.2012 r. uroczystą, wspólną Wigilią planujemy zapiąć „ostatni” guzik tegorocznej edycji projektu.

     Nasi beneficjenci już samodzielnie będą realizować swoje marzenia. Przyjaźnie z gruntu zajęć przenoszą się już na grunt prywatny, członkowie grupy sami dla siebie będą już wsparciem. Wspominając poszczególne zajęcia wiedzą, jak ważna jest dbałość o siebie, swoje gospodarstwo, środki finansowe. Wierzą w swoje umiejętności, zbliżają się do swoich bliskich korzystając z umiejętności poznanych na zajęciach z kompetencji rodzicielskich, czy zajęciach z komunikacji. To oni będą motorem do pozytywnych zmian całego systemu rodziny.

W materiale wykorzystano materiały ze źródeł:

http://www.mops.turek.pl

http://dziecko-i-prawo.wieszjak.pl

http://www.praktyczneprawo.pl

http://www.kompi.pl

http://www.pup.glogow.pl

http://haftkrzyzykowy.wizytowka.pl

http://www.kdzjprzedszkole.com

http://www.bumac.pl